• kelvin@kelvinas.no
 • |
 • +47 67 56 52 11
 • |
 • Kelvin AS

 • Våre tjenester

  KELVIN AS tar ansvar for komplette leveranser av kjøl, frys og klima (ventilasjon og airconditioning) til:
      Storkiosker og bensinstasjoner
      Super- og hypermarkeder
      Storkjøkken og serveringssteder
      Større kjøle- og fryselagre
      
  Vårt firma har sentral godkjenning i høyeste klasse (tiltaks-klasse 3) og alle 5 ansvarsområder innen:
      Kuldeanlegg
      Akuttservice
      Ventilasjonsanlegg
      
  Vi har et landsdekkende service- og montasjeapparat som til enhver tid står til din tjeneste med:
      Nymontering, ombygging og rehabilitering
      Varmepumpeanlegg
      Periodisk forebyggende vedlikehold
      
  Vår nøkkelferdige installasjon kan omfatte:
      Kjøle- og frysedisker og –rom
      Kuldemaskineri nøye tilpasset kundens ønsker og behov
      Ventilasjon med varmegjenvinning fra kjøleprosessen
      Våre dyktige montasjeteam tar seg av alle nødvendige håndverksfag innen kulde, elektro, rør/avløp og blikkenslager-arbeider.

  Powered by Edicra